K bližšímu poznání sebe sama vám může pomoci psychodiagnostika

Zveřejněno 25.04.12 | Kategorie Články | Žádný komentář

Většina z nás dochází k lékaři na pravidelné preventivní prohlídky. Nic nám ovšem nebrání s pomocí odborníků předcházet i jiným, než čistě tělesným obtížím. Řeč je o těch duševních, jejichž přítomnost či nebezpečí vzniku odhalí speciální psychologické vyšetření – psychodiagnostika.

 

Odhalení problému či jeho prevence

Úkolem psychodiagnostiky nemusí být vždy naleznutí nějakého aktuálního problému v duševní oblasti. Psycholog nám také může pomoci s osvětlením našich vlastností a schopností, a tím předejít nespokojenosti a psychickým potížím v budoucnu. V rámci psychodiagnostiky se přitom odborník může soustředit na několik různých oblastí:

  • – odkrytí problémových oblastí a tendencí u klienta, které mohou působit potíže v pracovních, rodinných či obecně mezilidských vztazích,
  • – vyhodnocení stresové zátěže a stanovení odolnosti vůči stresu,
  • – zhodnocení intelektových, uměleckých, technických, sociálních či jiných schopností,
  • – testování paměti a pozornosti,
  • – rozkrytí rysů osobnosti, vlastností, sklonů k řešení konfliktů apod.

Doporučení z rukou odborníka

Je-li to třeba, může psycholog po diagnostické části doporučit klientovi psychoterapeutickou či poradenskou péči, a to jak individuální, tak skupinovou. Jindy psychodiagnostika postačí k jakémusi sebepoznání, které v budoucnu pomůže předcházet problémovým situacím či nepříjemným psychickým stavům.

Již dávno za námi je doba, kdy byla návštěva psychologa považována za jakousi tabuizovanou událost. Dnes není žádnou hanbou vyhledat psychologa byť z čistě preventivního hlediska. Důvodem může být i snaha o předcházení tělesných onemocnění, při jejichž vzniku a průběhu hraje psychika často nezanedbatelnou roli.

(veri)

 

No comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *