Lepší budoucnost pro naše srdce!

Zveřejněno 10.09.17 | Kategorie Články | Žádný komentář

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem.

Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Z oblasti kardiovaskulární medicíny bude jeden z výzkumných programů zaměřen na léčbu pokročilých forem srdečního selhání. Výzkum se bude soustředit na vývoj nových technologií umělého lidského srdce či na vývoj nových postupů pro léčbu u pacientů po transplantaci srdce. Součástí bude rovněž vytvoření registrů, které dlouhodobě sledují účinnost jednotlivých forem léčby u pacientů se srdečním selháním a po transplantacích. Samostatným projektem je vývoj nových technologií pro miniinvazivní srdeční chirurgii. Díky tomuto výzkumu bude možné provádět některé operace srdce bez použití mimotělního oběhu.

Výzkumné středisko v Brně zlepší léčbu kardiovaskulárních onemocnění

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Program z oblasti kardiovaskulárních onemocnění bude zaměřen na vývoj nových technologií umožňujících zlepšit léčbu ischemické choroby srdeční, včetně akutního infarktu myokardu. Velká část výzkumu bude věnována vývoji nových koronárních stentů a nových umělých cév umožňujících delší životnost a jejich lepší přijmutí organizmem. Výzkum bude pracovat také na vývoji registrů umožňujících porovnání účinnosti jednotlivých forem léčby o jednotlivé formy ischemické choroby srdeční.

Výzkumný program v ICRC se zaměří na léčbu poruch srdečního rytmu

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Výzkumný program z kardiovaskulární oblasti bude zaměřen na vývoj nových technologií pro léčbu poruch srdečního rytmu, zejména fibrilace síní a jejich komplikací, která se stává celosvětovým medicínským
i socioekonomickým problémem. Do programu je zahrnut vývoj nových technologií pro miniinvazivní léčbu cévních mozkových příhod, mozkových nádorů a epilepsie. Program zahrnuje také vývoj nových katétrů, které se používají k tzv. invazivní léčbě poruch srdečního rytmu.

Na poruchy spánku s  programem nového výzkumného centra

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Narůstající epidemie obezity je velkým rizikem pro zdravotnické systémy i ekonomiku jednotlivých zemí, současně způsobuje mnoho závažných kardiovaskulárních onemocnění. Cílem jednoho
z programů je prozkoumat význam nového rizikového faktoru – poruch dýchání ve spánku a jeho spojitost s obezitou a kardiovaskulárními chorobami, včetně akutního infarktu myokardu. Přesto, že poruchami dýchání ve spánku trpí až 20 % dospělé populace, doposud tato problematika byla v EU studována pouze okrajově. Vědci předpokládají, že při časné diagnostice spánkové apnoe bude možné výrazně snížit výskyt obezity
i kardiovaskulárních onemocnění.

Vývoj nových metod a technologií v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Jedním z programů je vývoj nových metod a technologií v kardiovaskulární oblasti, který je zaměřen na spojení ultrazvukových metod, nukleární magnetické rezonance (NMR), počítačové tomografie (CT) a positronové emisní tomografie (PET) do komplexního celku, a tím vytvořit novou kvalitu zobrazení využitelného jak pro lékařský výzkum tak i v klinické praxi pro navádění u intervenčních a minimálně invazivních výkonů. Důležitým cílem programu je vytvoření platformy pro intenzivní spolupráci s významnými institucemi v rámci Evropské unie a další rozvoj úzké spolupráce s Mayo Clinic.

Program ICRC Kardio Vize BRNO 2030 – zaměřeno na Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Hlavním cílem jednoho z výzkumných programů je snížit úmrtnost a nemocnost na kardiovaskulární onemocnění v modelové cílové populaci, konkrétně ve městě Brno s 370 tisíci obyvateli. Pro tyto účely bude realizována epidemiologická studie doprovázená rozsáhlým preventivním programem s názvem Kardio Vize BRNO 2030. Projekt se bude realizovat ve třech navazujících etapách. V první etapě bude provedena analýza výskytu kardiovaskulárních onemocnění v náhodném vzorku 4000 obyvatel.  Další fáze bude zaměřena především na preventivní programy z oblasti kouření, stravovacích zvyklostí, fyzických aktivit a dalšího zkvalitnění životního stylu. Poslední etapa se bude opět věnovat analýze
a následnému vyhodnocení jednotlivých preventivních programů s několikaletým časovým odstupem.

Vývoj nové generace umělých biologických srdečních chlopní v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Program z oblasti tkáňového inženýrství v kardiovaskulární medicíně je zaměřen na vývoj nové generace umělých biologických srdečních chlopní, které budou mít díky speciální struktuře výrazně nižší riziko poškození a tím i delší životnost. Principem je patentovaná technologie, která umožňuje odstranit z genetického kódu tzv. Gal antigen, který je v organizmu příjemců klasických biologických chlopní zodpovědný za imunitní reakci těla pacienta proti biologické umělé chlopni, která může vést až k úplnému zničení chlopně. V případě úspěchu může nově navržená biologická chlopeň zásadním způsobem ovlivnit další rozvoj kardiochirurgie.

Lépe na cévní mozkovou příhodu s vědci z ICRC

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Cílem jednoho z neurovědních programů bude vytvoření špičkového výzkumného centra, které se bude zabývat vývojem nových léčebných možností cévních mozkových příhod. Tyto nové možnosti budou zahrnovat například vývoj nových intervenčních metod léčby cévních mozkových příhod
a použití kmenových buněk k léčbě následku po cévních mozkových příhodách. Dalším cílem bude vývoj nových biomarkerů sloužících k diagnostice cévních mozkových příhod a studium epidemiologie cévních mozkových příhod.

ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu se zaměří na modernější léčbu epilepsie

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Epilepsie a poruchy hybnosti – tak zní název jednoho z neurovědních programů, kterým se Mezinárodní centrum klinického výzkumu bude věnovat. Cílem programu bude vytvoření centra pro klinický výzkum, které bude poskytovat nejvyšší možný standard lékařské péče nemocným s epilepsií a poruchami hybnosti a vyvíjet nové metody léčby na světové úrovni. Hlavním bodem výzkumu bude vývoj nového druhu EEG analýzy, která ve spojení se stimulací mozku může hrát zásadní úlohu pro prevenci epileptických záchvatů. Cílem výzkumu u onemocnění s poruchou hybnosti bude vývoj nového multidisciplinárního přístupu v diagnostice a léčbě.

Výzkumné Centrum pro Alzheimerovu nemoc v rámci ICRC

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Vybudování Výzkumného Centra pro Alzheimerovu nemoc a ostatní demence je cílem jednoho z neurovědních programů. Údaje získané studiem klinických, kognitivních, laboratorních
a neurozobrazovacích dat, která popisují změny mozkových struktur a jeho metabolismu, umožní lépe porozumět základním neuropatologickým mechanismům způsobujícím toto onemocnění, což povede k vytváření nových preventivních a terapeutických strategií.

FNUSA-ICRC: Zaměřeno na neurologii

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Záměrem jednoho výzkumného projektu z neurologické oblasti bude využít schopnosti počítačových nástrojů na analýzu obrazů moderních zobrazovacích metod. Tyto informace v kombinaci s moderními zobrazovacími
a výpočetními metodami budou sloužit pro vytvoření lepších diagnostických a terapeutických nástrojů pro zdravotní péči. Spolupracující laboratoř v Mayo Clinic již vyvinula výkonnou platformu a technologické zázemí, které lze aplikovat na širokou škálu problémů. Další vývoj a aplikace této platformy bude výsledkem tohoto programu, tj. vývoj produktů, které mohou radikálně zlepšit lékařskou praxi.

Vědci z ICRC naučí nezapomínat

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravuje ve spolupráci s americkou Mayo Clinic Mezinárodní centrum klinického výzkumu  FNUSA-ICRC. Po svém dokončení se stane teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem. Hlavními oblastmi spolupráce budou výzkumy kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, výzkumy v oblasti neurověd, onkologie, biomedicínského inženýrství či transferu technologií.

Jeden z výzkumných programů se bude věnovat onemocnění roztroušené sklerózy. Cílem programu bude vytvoření špičkového výzkumného centra, které se bude zabývat vývojem nových léčebných možností tohoto nejvýznamnějšího autoimunitního zánětlivého onemocnění mozku u lidí v produktivním věku. Vědci mimo jiné plánují vyvinout adekvátní animální model této choroby s cílem otestovat skutečné možnosti buněčné terapie.

Zdroj: klinikazdravi.cz

No comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *