Infekce – nejstarší choroby lidstva

Zveřejněno 30.11.17 | Kategorie Články | Žádný komentář

Infekce jsou staré jako lidstvo samo.

Už v dochovaných materiálech ze starověku jsou zprávy o epidemiích infekčních nemocí, i když původ těchto chorob dávno nebyl znám.  Ještě dnes se moderními vědeckými postupy můžeme přesvědčit o tom, že již naši předchůdci před mnoha staletími trpěli infekčními chorobami, které jsou známy i v dnešní medicíně.
Ale snad v žádném jiném oboru neplatí to, že choroby respektive jejich vyvolavatelé se stále mění.

Některé infekční nemoci se podařilo vymýtit (pravé neštovice), jiné jsou už silně potlačeny a pravděpodobně i ony budou zlikvidovány (dětská obrna). Nicméně nadšení, které sdíleli vědci ve 20. století, že infekční nemoci nebudou problémem, protože budou dobře léčitelné léky účinnými proti bakteriím nebo virům, či jim bude předcházeno použitím očkovacích látek, již dávno neplatí.

Naopak jsme svědky objevení se nových a často velmi závažných chorob, které vážně ohrožují obyvatele celé planety. Právě v rámci globalizace světa je možný kontakt s nebezpečnou infekcí během několika málo dní či dokonce hodin.

Připomeňme například epidemii onemocnění SARS (Severe acute respiratory syndrome), která se z oblasti jihovýchodní Asie rozšířila během krátké doby do vzdálených částí světa a jen díky přísným protiepidemickým opatřením byla potlačena.

Velkým problémem se pro lidstvo stala infekce HIV/AIDS. Počty nakažených stále přibývají. I když se ve vyspělých státech díky použití moderních léků významně prodlužuje doba přežití, neumíme stále onemocnění vyléčit. V chudých zemích velká většina  nakažených umírá v průběhu několika let, neboť lékařská péče je pro ně nedostupná.  Musíme počítat také s tím, že v současné době, kdy je velká migrace obyvatel především z méně vyspělých zemí, mohou být na naše území importována onemocnění, která zde již byla vymýcena.

V poslední době je laickou i odbornou veřejností široce diskutována otázka pandemie chřipky. Odborníci očekávají, že k ní dojde v blízké době, i když zatím není jasné, o jaký typ viru půjde, protože právě chřipkové viry jsou nadány velkou měnivostí.
Problém nečiní jen nová agens, ale i vlastnosti vyvolavatelů onemocnění.
Jde o výskyt resistentních baktérií, které jsou problémem především při nemocniční péči.

Z popsaných problémů, jejichž výčet není zdaleka úplný, jasně vyplývá, že infekční nemoci budou lidstvo sužovat ještě velmi dlouho. Je tedy nezbytné, aby každý stát měl odborníky zaměřené na tuto problematiku.

Na území České republiky je péče o infekčně nemocné pacienty soustřeďována do infekčních oddělení a klinik.

Největším zařízením tohoto druhu je Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí FN Na Bulovce. S její výstavbou bylo započato ve 30. letech dvacátého století. Lůžek bylo v té době 500 – 600. Vzhledem k tehdy se vyskytujícím nemocem jako byly záškrt, břišní tyfus, přenosná dětská obrna, byla tato kapacita plně vytížena.
Dnes disponuje naše pracoviště 170 lůžky, kde jsou kromě 8 standardních stanic 2 jednotky intenzivní péče.
Pacientům je poskytována léčba od úrovně běžného typu ošetření až po intenzivní péči včetně umělé plicní ventilace a dialyzačních metod.
Ošetřujeme nemocné všech věkových skupin. Do spektra naší péče patří všechny infekční nemoci včetně nákaz, které si přivážejí naši klienti z celého světa. Poskytujeme péči nejen léčebnou, ale v řadě případu i izolační. Nicméně charakter pracoviště se již do značné míry změnil.
Nemocní mají daleko volnější režim než dříve. Samozřejmě je nutné vždy přihlédnout k charakteru nemoci, ale ve většině případů jsou možné návštěvy na pokojích, rodiče tráví pobyt v nemocnici s dětmi apod. Pokud se vyskytne onemocnění vyžadující speciální ochranný režim, klient se mu musí ze zákona podvolit, ale snažíme se, aby tato opatření probíhala jen po nutnou dobu a pacient měl při tom co největší komfort.
V současné době probíhá rekonstrukce pavilonu, přebudována byla již oddělení na východním křídle budovy, nyní probíhá rekonstrukce ambulantní části, chystáme se na přestavbu dalších částí pavilonu.
Výsledkem by měly být prostory, které  po stránce stavební i vnitřního vybavení  budou odpovídat současným požadavkům nejen na léčebnou péči, ale ulehčí práci zdravotníkům a zpříjemní pobyt v nemocnici našim klientům.

Infekční klinika FN Na Bulovce, prim. MUDr. Hana Roháčová Ph.D.

Zdroj: klinikazdravi.cz

No comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *