Obezita a její rizika

Obezita je charakterizována zvýšeným podílem tělesného tuku v organismu. Zhoršuje kvalitu života v oblasti fyzického zdraví, může však významně ovlivňovat i mentální funkce. Mezi nejzávažnější zdravotní komplikace nadváhy a obezity řadíme kardiovaskulární choroby a s nimi spojená rizika předčasných úmrtí a vážných zdravotních komplikací. Už snížení hmotnosti o 5 až 10 % je spojeno s významným snížením zdravotních rizik (úprava hladiny krevního cukru a hladiny krevních tuků, snížení rizik spojených s projevy civilizačních nemocí jako diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční a další), dochází k úpravě nespavosti, zlepšení sexuálních funkcí, zlepšení plodnosti atd. Úspěšnou léčbou nadváhy a obezity dochází i ke zlepšení kvality života v oblasti psychické – zvýšení sebevědomí, pocity zlepšení fyzické kondice a celkového zdravotního stavu.

Náš program redukce tělesné hmotnosti je zaměřený na stanovení typu a stupně nadváhy či obezity a odhalení příčin, které k jejich vzniku vedly. Program nabízí možnost komplexního přístupu v diagnostice a léčbě nadváhy a obezity respektující veškeré dostupné moderní vyšetřovací a léčebné metody. Obezita není vyvolána pouze převahou příjmu energie nad jejím výdejem, může být ovlivňována celou řadou faktorů, které se na vzniku obezity podílejí. Jejich odhalení může často přispět k zefektivnění léčby.

Zdroj: ZhubnuHned.cz, 1. 5. 2014