Projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY CENTRA PREVENCE, Z. S.

ROK 2017

 1. V roce 2017 jsme úspěšně pokračovali v projektu týkající se privátní kliniky CENRUM PREVENCE na Chodově zabývající se léčbou nadváhy a obezity (Dr. Diet)
 2. Centrum prevence rozšířilo své služby o o geriatrickou ambulanci MUDr. Renáty Petrové (osvětová a poradenská činnost v prevenci poruch paměti u lidí mladších 65 let)
 3. Úspěšně jsme pomohli snížit nadváhu a obezitu za pomocí proteinové diety pod dohledem lékaře mnoha klientům, kteří nás doporučují dál
 4. Klienti využívali i služeb výživového poradenství s naším lékařem (poradenství nejen o výživě, ale celkově o zdravém životním stylu s interní lékařkou MUDr. Janou Moravcovou)
 5. Velice často jsme měli možnost účastnit se nejrůznějších veřejných akcí či soukromých akcí, kde jsme spolu se zdravotnickým personálem CENTRA PREVENCE vyjížděli do terénu provádět analýzu složení těla na přístroji InBody230 (poměr svalů, tuku, vody v těle a dalších užitečných informací s cílem zjistit riziko onemocnění kardiovaskulárními onemocněními)

ROK 2016

 1. V roce 2016 jsme úspěšně pokračovali v projektu týkající se privátní kliniky CENRUM PREVENCE na Chodově zabývající se léčbou nadváhy a obezity (Dr. Diet)
 2. Úspěšně jsme pomohli snížit nadváhu a obezitu za pomocí proteinové diety pod dohledem lékaře mnoha klientům, kteří nás doporučují dál
 3. Klienti využívali i služeb výživového poradenství s naším lékařem (poradenství nejen o výživě, ale celkově o zdravém životním stylu s interní lékařkou MUDr. Janou Moravcovou)
 4. Velice často jsme měli možnost účastnit se nejrůznějších veřejných akcí či soukromých akcí, kde jsme spolu se zdravotnickým personálem CENTRA PREVENCE vyjížděli do terénu provádět analýzu složení těla na přístroji InBody230 (poměr svalů, tuku, vody v těle a dalších užitečných informací s cílem zjistit riziko onemocnění kardiovaskulárními onemocněními)

ROK 2015

 1. V roce 2015 jsme úspěšně pokračovali v projektu týkající se privátní kliniky CENRUM PREVENCE na Chodově zabývající se léčbou nadváhy a obezity (Dr. Diet)
 2. Úspěšně jsme pomohli snížit nadváhu a obezitu za pomocí proteinové diety pod dohledem lékaře mnoha klientům, kteří nás doporučují dál
 3. Klienti využívali i služeb výživového poradenství s naším lékařem (poradenství nejen o výživě, ale celkově o zdravém životním stylu s interní lékařkou MUDr. Janou Moravcovou)
 4. Velice často jsme měli možnost účastnit se nejrůznějších veřejných akcí či soukromých akcí, kde jsme spolu se zdravotnickým personálem CENTRA PREVENCE vyjížděli do terénu provádět analýzu složení těla na přístroji InBody230 (poměr svalů, tuku, vody v těle a dalších užitečných informací s cílem zjistit riziko onemocnění kardiovaskulárními onemocněními).
 5. Ve spolupráci s blogem SexyMamas jsme proměnili jednu čtenářku, která se do proměny přihlásila. Výherkyně proměny zhubla za 3 měsíce dodržování proteinové diety Dr. Diet s lékařem celkem 18 kg tuku. Na zápisky z jejího deníčku se můžete podívat zde, brzy přibyde i video s proměnou naší výherkyně.
 6. Nezisková organizace Centrum prevence o.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky měla možnost znovu zavítat do škol s projektem Prevence a včasný záchyt dětské obezity / správná životospráva školáka i v první polovině školního roku 2015/2016. Roadshow na školách proběhlo v první polovině školního roku, projekt navazoval na velice úspěšný pilotní ročník z roku 2014, kdy byl koncept naprosto stejný. Podařilo se nám edukovat celkem 3 000 dětí z Prahy a okolí, z čehož bezmála 1 900 žáků ZŠ bylo přítomno edukativních přednášek našich odborníků k tématu zdravé životosprávy, dalších 1 200 dětí obdrželo edukativně-informativní brožuru Správná životospráva školáka, celkem 615 dětí podstoupilo měření na InBody230 s cílem zjistit jejich tělesné parametry a upozornit tak na obezitu/nadváhu hrozící či již vzniklou, dalších bezmála 7 00 žáků 2. stupně bylo účastněno anonymního dotazníkového šetření na téma dodržování životosprávy. Opět se nám potvrdily již zjištěné informace z pilotního ročníku projektu, bohužel s postupujícím věkem (nejvíce 2. stupeň) se děti věnují nedostatečně pohybovým aktivitám, nepravidelně a nevhodně se stravují, z projektu vyšlo, že děti, leč mají pojem o zdravé životosprávě, v praxi ji nedodržují. V projektu bylo zjištěno, že cca třetina chlapců a čtvrtina dívek má v těle více tuku, než je doporučováno.

ROK 2014

 1. Spuštění projektu Dr. Diet – V prostorách nestátního zdravotnického zařízení CENTRUM PREVENCE na Chodově (provozované naším občanským sdružením Centrum prevence) byly rozšířeny služby v oblasti prevence a léčby obezity a nadváhy. Projekt účinné léčby obezity a nadváhy s názvem Dr. Diet se těší velkému zájmu z řad klientů od druhé poloviny června 2014.
 2. Od roku  2010 do současnosti –  provoz specializovaného pracoviště Centra prevence, o.s.  – CENTRUM PREVENCE v Praze – zaměřené na prevenci civilizačních a kardiovaskulárních onemocnění  na Praze 11, Starochodovská 1750/91
 3. Centrum prevence a léčby bolesti zad  – od listopadu 2013 do současnosti spolupracujeme v oblasti prevence a léčby bolesti zad v prostorách nestátního zdravotnického zařízení CENTRUM PREVENCE na Chodově v Praze 4 s firmou Pain center s.r.o.
 4. VZP – Projekt včasného záchytu obezity a prevence obezity u dětí
  V projektu byli edukováni žáci vybraných základních škol na území Hl. města Prahy, a to k tématu prevence dětské obezity, dále byli děti měřeny speciálním přístrojem InBody230, který zjistil diagnózu případné obezity včetně tělesných parametrů a složení těla. Projekt byl komplexní, byl realizován na třech úrovních. V rámci roadshow po ZŠ bylo edukováno celkem 5 300 dětí, dále rodiče dětí a pedagogové, tělesné parametry byly zjištěny u 3 300 žáků. U bezmála 2 000 žáků 2.stupně jsme měli možnost, díky anonymnímu dotazníkovému průzkumu, zjistit, jak dodržují svou životosprávu.

ROK 2013

 1. MHMP – Centrum zdravotní prevence ve Škodově paláci  – pokračování projektu
 2. MHMP – pro velký zájem vzniklo na území MČ P10 další Centrum zdravotní prevence pro Pražany zdarma, a to v Malešicích.
  Náplň činnosti, včetně jednotlivých měření a poradenské činnosti, byla totožná s projektem Centra  zdravotní prevence ve Škodově paláci. Projekt byl realizován po dobu jednoho roku, a to od  1.3.2013 – 28.2.2014.
 3. VZP – realizace pilotního projektu EFOK (efektivní farmakoterapie při odvykání kouření – vliv částečné úhrady na zvýšení compliance u skupin s různě rozvinutou závislostí)
  Účelem projektu bylo zjištění optimální formy aktivního odvykání kouření pod dohledem odborného centra. Na vytipovaných skupinách byla porovnávána compliance různých režimů odvykání kouření včetně farmakoterapie.
 4. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY –  realizace projektu „NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI“
  Cílem projektu  bylo informovat občany o důležitosti  preventivních prohlídek u praktického lékaře, gynekologa, pediatra a zubaře. Za cíl si projekt vzal především osvětu prevence, informovat občany o tom, na co mají nárok ze zákona z veřejného zdravotního pojištění zdarma. V projektu bylo vytištěno celkem 2 150 00 ks informativních brožur, ve kterých se pacienti dozvěděli vše o preventivních prohlídkách, např. průběh preventivní prohlídky, jejich četnost, náplň atd.  Hlavním cílem bylo motivovat k účasti na preventivních prohlídkách a zvýšit tak zájem o své vlastní zdraví.  Informativní brožurky byly distribuovány do základních škol, lékáren, krajských úřadů po celém území České republiky a do ordinací praktických lékařů, zubařů, pediatrů a gynekologů, a to po celém území ČR. 

ROK 2012

 1. MHMP – projektu “Centrum zdravotní prevence Hl. Města Prahy”
  Dvouletý projekt, kde bylo zajišťováno v místnosti (v ordinaci) v budově Škodova paláce každý všední den základní měření, konzultace a poradenství pro občany zcela zdarma. Měření jako např. hladina cholesterolu  a cukru v krvi, měření CO ve vydechovaném vzduchu, měření tlaku, BMI, pulsu, tepu, bazálního metabolismu, poměru tuků a svalů v těle. Dále probíhala odborná poradenství a konzultace. Tento projekt trval od 1.12. 2012 do konce prosinec roku 2013. Byl velice úspěšný. Centrum zdravotní prevence hlavního města Prahy navštívilo v uplynulých 2 letech přes 11 100 klientů, provedeno bylo přes 16 500 jednotlivých měření.

 2. OZP – projekt “Zdravé srdce”
  Eventy, outdoorový marketing zaměřený na zdravý životní styl, na prevenci kardiovaskulárních onemocnění a prevenci obezity.
  Měření, které bylo prováděno:
  • Měření glukózy
  • Měření krevního tlaku a pulsu
  • Měření CO ve vydechovaném vzduchu (kuřáci a lidé vystaveni pasivnímu kouření)
  • Fagorströmův test nikotinové závilosti (pro kuřáky)
  • měření hmotnosti
  • výpočet BMI

 3. EQUAL PAY DAY – měřící akce v rámci programu „žij zdravě“.
 4. MHMP – projekt „DO ZOO PRAHA ZA ZDRAVÍM“ – outdorová akce pro návštěvníky ZOO zaměřená na zdravou výživu, prevenci obezity, prevenci kůže a hygienu, léčbu závislostí, první pomoc a na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, kde probíhalo:
  • Měření glukózy
  • Měření krevního tlaku a pulsu
  • Měření CO ve vydechovaném vzduchu (kuřáci a lidé vystaveni pasivnímu kouření)
  • Fagorströmův test nikotinové závilosti (pro kuřáky)
  • měření hmotnosti
  • výpočet BMI

  Změřeno bylo celkem 1 000 návštěvníků Zoo Prahy, z toho 300 dětí.

ROK 2011

 1. Projekt “Dny zdraví tvého srdce”
  Preventivní měření v oblasti prevence civilizačních chorob, spojeno s direkt merketingem v oblasti prevence obecně. Projekt byl realizován v období od 1.5. – 31.8.2011
 2. VZP – “Projekt rozšíření idividualizované prevence kardiovaskulárních onemocnění”
  Záměrem projektu bylo rozšíření skríningu kardiovaskulárního rizika do mladší věkové skupiny osob mezi 30 až 40 lety z řad pojištěnců VZP v Praze, kterým není cíleně poskytována preventivní péče v této oblasti. Projekt měl za cíl zvýšit identifikaci vysoce rizikových osob a individualizované doporučení nezbytných změn životního stylu ke snížení rizika infarktu myokardu či cévní mozkové příhody.
 3. Podpora a spolupráce projektu s názvem “NESMAŽ SE, NAMAŽ SE“
  realizace projektu „Nesmaž se, namaž se“ byla v době od 1.12. 2011 – 31.12., a to s následujícím obsahem:
  • orientační vyšetření kůže dermatovenerologem
  • orientační vyšetření znamének
  • vyšetření se zaměřením na kožní a nehtové plísně
  • určení kožního fototypu

  a další aktivity zdravotně preventivního charakteru, jako např.:

  • Měření glukózy
  • Měření krevního tlaku a pulsu
  • Měření CO ve vydechovaném vzduchu (kuřáci a lidé vystaveni pasivnímu kouření)
  • Fagorströmův test nikotinové závilosti (pro kuřáky)
  • měření hmotnosti
  • výpočet BMI

  Projekt byl zaměřen především na prevenci rakoviny kůže, jako doprovodný program byla i pomocná vyšetření v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění. V rámci projektu bylo změřeno celkem 1 000 klientů.

ROK 2010

 1. Měřící akce pro firmu GELAI COMPANY v rámci akce „Dny PRAHY 10“
 2. ČESKÉ DRÁHY a.s. – prezentace o zdraví a prevenci  
 3. LUNDEGAARD  –  Zpracování nabídky portálu Zdraví a konzultace  
 4. MHMP – měřící akce v rámci akce „Dny Prahy 1“
 5. VZP –  projekt “Mysli na své zdraví” V měsíci květnu až prosinci 2010 se uskutečnilo celkem 22 měřících akcí v rámci projektu „Mysli na své zdraví“.  Akce probíhaly na vnějších prostranstvích, tak i ve vnitřních prostorách. Bylo prováděno následující měření:
  • Měření hladiny cholesterolu v krvi
  • Měření hladiny cukru v krvi
  • Měření krevního tlaku a pulsu
  • Měření CO ve vydechovaném vzduchu (kuřáci a lidé vystaveni pasivnímu kouření)
  • Fagorströmův test nikotinové závilosti (pro kuřáky)
  • měření hmotnosti
  • měření % tělesného tuku
  • výpočet BMI

  Bylo změřeno celkem 2200 Pražanů.

 6. VZP  – Pilotní projekt „Národní linka pro odvykání kouření“
  V roce 2010 Centrum prevence realizovalo pilotní projekt zaměřený na odvykání a prevenci kouření. Cílem projektu byl rozvoj činnosti Linky pro odvykání kouření. Hlavní náplní projektu bylo přispět ke zvýšené dostupnosti odborné pomoci pro lidi, kteří chtějí přestat s kouřením.
 7. Od roku 2010 provoz nestátního zdravotnického zařízení CENTRUM PREVENCE, na Praze 4 na Chodově, zaměřeného na prevenci civilizačních a kardiovaskulárních onemocnění.

ROK 2009

 1. VZP – Projekt “Ruka na srdce”
  Projekt zaměřeno na prevenci. Realizován byl v rozmezí duben – srpen 2009. Měřící akce probíhaly jak ve vnějších prostranstvích, tak ve vnitřních prostorách. Celkem jsme realizovali 27 akcí, kde bylo prováděno následující měření:
  • Měření hladiny cholesterolu v krvi
  • Měření hladiny cukru v krvi
  • Měření krevního tlaku a pulsu
  • Měření CO ve vydechovaném vzduchu (kuřáci a lidé vystaveni pasivnímu kouření)
  • Fagorströmův test nikotinové závilosti (pro kuřáky)
  • měření hmotnosti
  • výpočet BMI

  Změřeno bylo celkem 3900 klientů VZP.

 2. Česká národní zdravotní pojištovna – Projekt prevence kouření pro těhotné ženy a matky
  V roce 2009 Centrum prevence realizovalo projekt „Prevence kouření, zaměřený na těhotné ženy a matky malých dětí“. Projekt zahrnoval edukační činnost (zajištění edukačních tiskovin), propagační činnost a eventové akce. Mezi měření, která jsme v projektu zajišťovali, bylo:
  • CO ve vydechovaném vzduchu u kuřáků
  • Fagerströmův test
  • Dále probíhaly odborné konzultace

ROK 2008

 1. VZP: Projekt “Dny zdraví v roce 2008” 
  V průběhu roku 2008,  v rozmezí od 5. – 12. měsíce, Centrum prevence, o.s. realizovalo projekt DNY ZDRAVÍ S VZP. Akce probíhaly na nejrůznějších místech po celém Hlavním městě, a to na místech velice frekventovaných, jako např. vchod do metra, ale také v prostorách ústředí VZP. Bezplatných prohlídek se zúčastnilo celkem 4 000 klientů VZP. Během třiceti měřících akcí propagovali terénní pracovníci formou preventivních vyšetření a konzultací zdravý životní styl a snažili se upozorňovat na včasné zachycení rizikových faktorů civilizačních onemocnění.
  Měřil se krevní tlak, puls, hladina cholesterolu a cukru v krvi (z kapilární krve), oxid uhelnatý ve vydechovaném vzduchu (pro kuřáky), prováděl se výpočet BMI a Fagerströmův test nikotinové závislosti.
 2. MČP9 – Příprava propagačních materiálů o hladině cukru a cholestrolu v krvi, o  problematice prevence kardiovaskulárních onemocnění obecně