Odborná pomoc

CENTRUM PREVENCE se, mimo jiné, zabývá především i poradenskou a konzultační činností. Na této stránce představujeme své partnerské organizace, se kterými spolupracujeme již řadu let a kam své klienty, v případě potřeby, s důvěrou odkazujeme.

Trápí vás bolesti zad? Specialní pracoviště v prostorách CENTRA PREVENCE je zaměřeno na komplexní intervenční léčbu komplikovaných a chronických bolestí. Tým předních odborníků poskytuje pacientům moderní diagnostické a terapeutické výkony, které přináší úlevu od bolesti hlavy a zad, viscerální bolesti, neuropatické bolesti či bolesti způsobené rakovinou.
Má Vaše dcera, syn, partnerka či jiný blízký, problém s poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie)? Obraťte se na sdružení Anabell. Najdete zde nutriční poradnu, krizovou telefonní linku, odborné rady i diskuzi a příběhy lidí, kteří s těmito problémy bojovali.
Máte časté nebo závažné projevy infekčních onemocnění? Objevují se u Vás opakovaně potíže související s alergií (rýma, dráždivý kašel, kožní vyrážky atp.)? Máte dlouhodobé problémy s početím vytouženého dítěte? Hledáte konzultaci/radu při nežádoucích reakcích po očkování? Kontaktujte Centrum prevence a léčby alergií a poruch imunity Immunia.
Jste rodič a pociťujete kvůli tomu problémy v pracovní sféře? Jste „sólo“ rodič a hledáte v tomto směru nějakou pomoc či radu? Vracíte se po rodičovské dovolené na pracovní trh? Snažíte se o sladění pracovního a rodinného života?  Je zde APERIO – společnost pro zdravé rodičovství, které nabízí bezplatnou on-line poradnu, kurzy, semináře a též mnoho článků na tato témata.
Snažíte se o zanechání kouření již dlouhodobě a vždy bez úspěchu? Potřebujete konzultaci či doporučení léčby od odborníka – lékaře a stálou navazující kontrolu při léčbě závislosti? Najděte si své nejbližší Centrum pro závislé na tabáku a neváhejte so objednat na vstupní konzultaci. Vaše zdraví i ušetřené finance za to jistě stojí.
Ocitli jste se v tíživé životní či sociální situaci? Nevíte jak dále postupovat v nastalé situaci? Obraťte se na Centrum sociálních služeb Praha, kde najdete pomoc s přechodným ubytováním, rady právního i sociálního zaměření (oblast sociálních dávek, zadlužení, rodinné a občanské právo), nabízí zde také pomoc obětem domácího násilí a rady ohledně rodinného soužití.
Trápí Vás problémy související s dospíváním? Trápí Vás nebo Vaše děti šikana, týrání, potýkáte se se záškoláctvím? Obraťte se na neziskovou organizaci LATA, která pomáhá ohroženým dětem a mladým lidem, kteří potřebují pomoc při zvládání nepříznivých životních situací.
Máte podezření nebo už víte, že Vaše děti či jiní blízcí mají potíže s užíváním drog a dalších návykových látek? Obraťte se na DROP IN, kde najdete odbornou pomoc a mnoho užitečných kontaktů.